ฝึกอบรมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น

food-beverage-service-skills-training-1 food-beverage-service-skills-training-2 food-beverage-service-skills-training-3 food-beverage-service-skills-training-4 food-beverage-service-skills-training-5 food-beverage-service-skills-training-6 food-beverage-service-skills-training-7 food-beverage-service-skills-training-8 food-beverage-service-skills-training-9 food-beverage-service-skills-training-11 food-beverage-service-skills-training-10 food-beverage-service-skills-training-12 food-beverage-service-skills-training-13 food-beverage-service-skills-training-14 food-beverage-service-skills-training-15 food-beverage-service-skills-training-16 food-beverage-service-skills-training-17 food-beverage-service-skills-training-19 food-beverage-service-skills-training-18 food-beverage-service-skills-training-20