วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดโครงการนำนักศึกษาต่างชาติ ลงพื้นที่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)

15128947_1255632554507802_2904607081072696120_oInternational Students (Japanese, Burmese, Vietnamese, Chinese, and Thai) from Hotel Management EP Program, International School of Tourism visited Ban Natin Village, Krabi as part of Cultural Tourism Field Trip on November 19 – 20, 2016. During the trip, the students had enjoyed visiting Andaman Cultural Center, Andaman Beads Museum, Spicy Garden at Ban Natin Village, learning how to cook typical Thai food, creating their own Batik painting handkerchief, making a keychain as a gift from a coconut shell, visiting a goat farm, etc.

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดโครงการนำนักศึกษาชาวญี่ปุ่น เมียนม่าร์ เวียดนาม
15069012_1255633244507733_2729920392502555768_oจีน และไทย สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (หลักสูตรโรงแรมภาคภาษาอังกฤษ EP) ลงพื้นที่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และสัมผัสวิถีชุมชน ณ บ้านนาตีน อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 โดยนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน พิพิธภัณฑ์ลูกปัด ชมสวนสมุนไพรไทย ร่วมทำอาหารไทย เขียนสีผ้าบาติก ทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะฯลฯ