ส่ง น.ศ.ฝึกงานฮังการี ยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือมหาวิทยาลัยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในฮังการี ส่ง นักศึกษาฝึกงานโรงแรมในบูดาเปสต์ 3 เดือน หวังยกระดับการจัดการศึกษาเทียบทันนานาชาติ อธิการบดีชี้ เปิดประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษา ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า นักศึกษา มรส. จำนวน 2 คนได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนธุรกิจบูดาเปสต์ (The Budapest

Read more

ฝึกอบรมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาหารไทย และภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น        

Read more