นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism

เมื่อวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำทีมโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism ณ ประเทศฮังการี ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 2 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ 3 เดือน ระหว่างพฤษภาคม – สิงหาคม 2559 นี้

 supervision-students-budapest-business-school-2 supervision-students-budapest-business-school-3 supervision-students-budapest-business-school-4 supervision-students-budapest-business-school-5 supervision-students-budapest-business-school-6 supervision-students-budapest-business-school-7