นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism

เมื่อวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำทีมโดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นิเทศนักศึกษาในโครงการความร่วมมือ Budapest Business School of Commerce,Catering and Tourism ณ ประเทศฮังการี ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน

Read more